Για την πλοήγηση

header image

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΣΣΑΡΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
GVP law office

Το δικηγορικό γραφείο ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΣΣΑΡΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ιδρύθηκε το έτος 1991 από την Γεωργία Ίσσαρη και βρίσκεται στο Περιστέρι Αττικής, πλησίον του Ειρηνοδικείου Περιστερίου.

Στο δυναμικό του γραφείου μας εντάχθηκαν η Βασιλική Χάντζου και η Παναγιώτα Χάντζου. Η γνώση και η πολυετής πείρα της δικηγόρου Γεωργίας Ίσσαρη συνδυάζονται με την παρουσία του νεαρού δυναμικού του δικηγορικού γραφείου μας, εξασφαλίζοντας ένα σύγχρονο, ευέλικτο και άρτια καταρτισμένο νομικό σχήμα.

Παρακολουθώντας στενά τα σύγχρονα κοινωνικά δεδομένα και απαιτήσεις, προσφέρουμε ένα ευρύτατο φάσμα νομικών υπηρεσιών τόσο σε ιδιώτες, όσο και σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις, σε τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.

Η προσωπική επικοινωνία και συνεργασία με τους πελάτες μας, η εχεμύθεια, η συνέπεια, η δυναμική δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπησή τους και η αντιμετώπιση των νομικών ζητημάτων τους, αποτελεί για εμάς προτεραιότητα. Επιπλέον, συνεργαζόμαστε με έμπειρους και καταξιωμένους συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, λογιστές – φοροτέχνες, μηχανικούς, σε ολόκληρη την Ελλάδα για την άρτια και ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών και προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των πελατών μας.

Το δικηγορικό μας γραφείο που εδρεύει στο Περιστέρι, αναλαμβάνει υποθέσεις στους εξής τομείς:

Οικογενειακό Δίκαιο GDPR | Προσωπικά Δεδομένα
Αστικό Δίκαιο Δίκαιο Διαδικτύου
Ποινικό Δίκαιο Μεταφράσεις και Επικυρώσεις Εγγράφων
Τροχαία Ατυχήματα Δικαστική Μεσολάβηση & Νομική Συμβουλευτική
Μισθώσεις & Κτηματολόγιο Διαμεσολάβηση
Εμπορικό Δίκαιο & Πιστωτικοί Τίτλοι

Εξυπηρετούμε, επιπλέον, Έλληνες του εξωτερικού σε κάθε είδους νομικής φύσης υποθέσεις τους.

Η ακαδημαϊκή γνώση, η επαγγελματική κατάρτιση και η συνέπεια των δικηγόρων του γραφείου μας, σε συνδυασμό με τη συνεχή επιμόρφωσή τους, αποτελούν εχέγγυα για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των πελατών μας και την επιτυχή διεκπεραίωση των υποθέσεων τους.