Για την πλοήγηση

header image

Η ΟΜΑΔΑ

Georgia Issari

Η Γεωργία Ίσσαρη είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος της Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου και της Ένωσης Αστικολόγων, απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με δικαίωμα να παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια, αστικά, ποινικά και διοικητικά, όλων των βαθμών δικαιοδοσίας, σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Vasiliki Chantzou

Η Βασιλική Χάντζου είναι δικηγόρος παρ’ Εφέταις και Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια από το ΥΔΔΑΔ και ADR Center - Member of Jams International, πιστοποιημένη με πτυχίο TOLES Advanced, μέλος της Ένωσης Αστικολόγων, απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


Panagiota Chantzou

Η Παναγιώτα Χάντζου είναι δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, μέλος της Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου, με πιστοποιημένη κατάρτιση στην Εφαρμοσμένη Ποινική Δικονομία από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, απόφοιτη του  Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.