Για την πλοήγηση

header image

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Έχοντας αντιμετωπίσει έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό θεμάτων κληρονομικού δικαίου, οι δικηγόροι μας xειρίζονται επιτυχώς τόσο τη δικαστική όσο και την εξωδικαστική επίλυσή τους. Υποθέσεις με αντικείμενο:

αποτελούν μόνο ένα δείγμα αυτών που χειρίζεται το γραφείο μας.


ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες στους εντολείς μας, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

Ενδεικτικά, παρέχουμε ασφαλείς και ακριβείς υπηρεσίες σε υποθέσεις όπως:


ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι δικηγόροι του γραφείου μας είναι σε θέση να σας συμβουλεύσουν και να σας παράσχουν, υπεύθυνα και αποτελεσματικά, νομική κάλυψη σε ζητήματα του ενοχικού δικαίου.

Ενδεικτικά: