Για την πλοήγηση

header image

ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Το δίκαιο του Διαδικτύου αποτελεί έναν από τους πλέον σύγχρονους και συνεχώς εξελισσόμενους κλάδους δικαίου. Το διαδίκτυο, αποτελώντας πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, αποτελεί έναν ξεχωριστό κόσμο, στον οποίο, όμως, γεννώνται για τους χρήστες του δικαιώματα και υποχρεώσεις. Το γραφείο μας παρακολουθώντας στενά τη νομοθετική και νομολογιακή  εξέλιξη της νομοθεσίας που αφορά στο Διαδίκτυο, αντιμετωπίζει νομικά ζητήματα που άπτονται της δραστηριότητας στον κυβερνοχώρο εφαρμόζοντας τις γνώσεις και τις μεθόδους άμυνας και προστασίας από όλους τους κλάδους δικαίου- δεδομένου ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει- προς το παρόν τουλάχιστον- Νόμος ο οποίος να ρυθμίζει ειδικά για τα εκάστοτε θέματα που ανακύπτουν κατά τη χρήση του διαδικτύου. Συγκεκριμένα οι δικηγόροι του γραφείου μας ασχολούνται με ζητήματα σχετικά με: