Για την πλοήγηση

header image

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναλαμβάνουμε και διεκπεραιώνουμε υποθέσεις, που αφορούν τόσον ακυρωτικές όσο και ουσιαστικές διαφορές, που υπάγονται στην αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε: