Για την πλοήγηση

header image

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας παρέχει έγκυρες νομικές συμβουλές για θέματα που άπτονται της εταιρικής καθημερινότητας διεκπεραιώνοντας άμεσα όλα τα νομικά θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της λειτουργίας μιας εταιρίας.

Υπηρεσίες που εντάσσονται στο πεδίο δραστηριότητας του γραφείου μας αποτελούν ενδεικτικά:

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Αναλαμβάνουμε την έκδοση διαταγών (ενδεικτικά από επιταγές, συναλλαγματικές, τιμολόγια κ.ά.). Επίσης αναλαμβάνουμε την άσκηση ανακοπών κατά διαταγών πληρωμής, αιτήσεων αναστολής κ.ά.