Για την πλοήγηση

header image

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας παρέχει συμβουλευτικές, δικαστηριακές και εξώδικες υπηρεσίες πάνω σε όλα τα ζητήματα του οικογενειακού δικαίου, δηλαδή του δικαίου που πραγματεύεται τις σχέσεις μεταξύ συζύγων και τις σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων.

Το οικογενειακό δίκαιο προβλέπει τρία είδη διαζυγίου:

  1. Το συναινετικό διαζύγιο
    Αποτελεί την ταχύτερη και οικονομικότερη νομική διαδικασία. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λύση του γάμου με συναινετικό διαζύγιο αποτελεί η συμφωνία των δύο μερών για τη συναινετική επίλυση των μεταξύ τους ζητημάτων και ιδίως για τη συναινετική λύση του γάμου τους.
  2. Το διαζύγιο λόγω ισχυρού κλονισμού του γάμου (διαζύγιο κατ’ αντιδικία)
    Η λύση του γάμου είναι αποτέλεσμα ισχυρών κλονιστικών γεγονότων που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης και καθιστούν ανυπόφορη την περαιτέρω συνύπαρξη των μερών. Κατά το κατ’ αντιδικία διαζύγιο η λύση του γάμου επέρχεται με δικαστική απόφαση που εκδίδεται κατόπιν της άσκησης αγωγής από οποιονδήποτε από τους συζύγους ισχυρίζεται ότι ο γάμος έχει κλονιστεί ισχυρά, ακόμα δε και αν ο λόγος κλονισμού αφορά στο πρόσωπο του συζύγου που εκκινεί τη διαδικασία του διαζυγίου.
  3. Το διαζύγιο λόγω διετούς διάστασης
    Στην περίπτωση αυτή ο κλονισμός τεκμαίρεται αμάχητα και η σχετική αγωγή μπορεί να ασκηθεί ακόμη και αν η διετία δεν έχει συμπληρωθεί κατά την άσκησή της, διότι αρκεί η διετία της διάστασης να έχει συμπληρωθεί κατά τον χρόνο συζήτησης της αγωγής. Η συμπλήρωση του χρόνου διάστασης δεν εμποδίζεται από μικρές διακοπές που έγιναν ως προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων ανάμεσα στους συζύγους.

Στα πλαίσια του οικογενειακού δικαίου, όμως, εκτός από τη  λύση του γάμου, προκύπτουν  και άλλα θέματα που πρέπει να διευθετηθούν, όπως: 

Οι δικηγόροι του γραφείου μας παρέχουν εξειδικευμένες και ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του οικογενειακού δικαίου έχοντας επιτύχει πληθώρα ιδιαίτερα ευνοϊκών για τους πελάτες μας δικαστικών αποφάσεων.

Πρόσθετα στις παραπάνω περιπτώσεις, είναι εξειδικευμένοι και σε υποθέσεις όπως: